ما بهم نمی رسیم 2

آری این رسم زمانه است تا این طلوع هست جدایی بهانه است قلب من و تو هیچگاه مال هم نبود گرچه خطوط نگاهمان همیشه با هم بود نگذار بفهمم چقدر عاشقم بودی؟ برای لحظه های من چگونه زندگی کردی بگذار تا نگویم که عاشقت بودم چه فرق میکند بدانی.... برای تو بودم؟ همیشه شب بوده و ستاره بوده ای برای شعرهای من اخرین بهانه بوده ای چه فرق می کند بدانم که عاشقم بودی؟ بیاد لحظه های من همیشه می ماندی من و تو هیچگاه بهم نمیرسیم این جدایی است آری این جا زمانه ی بی خدایی است

(((عاشق كوچولو نظربده با تشكر از عشق شما فقط عشق تو ، آره !!!. )))

/ 0 نظر / 4 بازدید