کیمیا

تو در دل کیمیا مانی به سان کیمیا من اندر دل چه دارم ،من گلی همچون تو را

تو اقیانوس و من یک قطره ار آنم ولی درون سینه ام دارم ،من گلی همچون تو را

تو عشق من ندارم طاقت دوری ولی به خاطر می سپارم ،من گلی همچون تورا

تو زیبای من و نتانم وصف تو گویم ولی فقط گویم که دارم،من گلی همچون تو را

رسانم من کلامم را به آخر با اجازه کیمیا وجود و تارو پودم بگوید من نمانم تو بمانی کیمیا

/ 0 نظر / 3 بازدید