من را تو به خود خواندی ....!!!!

يه رفيقی هست که هيچ وقت تنهات نميذاره... هميشه باهاته وتنها کسيه که هيچ وقت ولت نميکنه حتی اگه ازت نارفيقی وبی معرفتی ببينه... يکی هست که هميشه پشتته ...يکی هست که وقتی احساس می کنی ديگه از همه چی بريدی فقط وفقط اميد اونه که زنده نگهت ميداره يکی هست که خيلی به فکرته ... وهميشه در سخت ترين لحظات زندگی خودش و با تمام سخاوت ومهربونی وبی نيازی به رخ ميکشه... به قول رضای مارمولک : خدا که فقط متعلق به ادمهای خوب نيست ............... *خدا * خدای ادمهای بد هم هست.......!......... و فقط خود خداست که بين بندگانش فرقی نميگذارد............... فی الواقع خداوند اند لطافت ..... اند بخشش .... اند بی نيازی.... اند چشم پوشی و اند رفاقت است .......رفيق خوب وبامرام ...همه چيزش را پای رفاقت ميگذارد !!! وقتي راه ها با همه وسعتشان و زمين با همه گستردگي بر من تنگ مي شود رحمت تو اگر نباشد نابود مي شوم تو نمي گذاري مدام بلغزم ... كمكم كن بر دشمنان روحم پيروز شوم همراهي تو اگر نباشد من شكست مي خورم شكست مي خورم...

/ 0 نظر / 3 بازدید