چگونه ؟

چگونه صبر کنم این روزها را ، که برای عاشقی همچو من ، مثل یک سال و یا حتی قرنی به طول می انجامد تا تمام تمام شود ! چگونه این روزها را تک تک بشمارم تا لحظه دیدار با یار وفادارم ، فرا رسد ؟ چگونه درد دل خود را در وجود آشفته حال خود پهان کنم ؟ نمی دانی برایت چه زمزمه ها که در لبهای خشکیده ام نکرده ام ... نمی دانی چه اشک هایی که از چشمهایم جاری نساخته ام ... ای کاش خبر داشتی که گونه هایم ، همیشه و همه جا ، به خاطر تو و برای تو همیشه خیس خیس است مثل آبشارهای پر غوغای کوهساران !! برایت یادگاری دارم ... برایت ماندگاری از این قلب پر احساسم و پر از دردم دارم برایت یاس های خوش بو و معطر را دارم ، برایت آسمانهای بارانی و خیس دارم که همه دلتنگی هایم را با او در میان گذاشته ام و با قطره های همیشه زلالش برایت یک قلب پر احساس و پر مشغله دارم که تنها حس و مشغله درونیش تو هستی و صدای نازنینت ! ... با وجود اینها : چگونه پاره پاره کنم دفتر عشقم را ... ؟ چگونه از یاد ببرم دفتر پر خاطره ام را که تنها خاطره اش بودن روزهایی بود که همراه با تو و همراه با نسیم زیبای سرزمین عشاق ، به آن سوی سرزمین ها پر کشیده بودیم چگونه شاکی نباشم از این همه در به دری و کاووس ها ؟ تو که بی خبری از این همه احساس غوغایی عشق من ! تو که نیستی در سرزمین عشاق دل من ! چگونه این لحظه ها را با حس ناامیدی خود صبر کنم ،‌ وقتی که تو دستهای نازنینت را از من به دور نگه داشته ای ؟! چگونه دوری قلب مهربانت را در خودم به تصویر بکشم ؟ دیگر صبرم به پایان رسیده است و اشک هایم همچو اشک هایی به جاده های بی خاطره و بی احساس منتهی شده است و هیچ نهری نیست که اشک هایم را برای وجودش همرهی بداند دیگر صبرم به پایان راه انتظار نزدیک شده است ... من سکوتم پر آوازه شده است ! برایت ای نازنینم دفتر عشق را دارم ، برایت ای ساده ترینم یاس های خوش بو را دارم قدم های خوشبختیت را بر روی قلب عاشقم بگذار ، عشقت را برایم هدیه ای در وحودت نگه دار ... بیا که برایت ای مهربانم ، یاس های خوش بو دارم ... بیا که دلم خیلی برایت تنگ است ای یاور همیشه مومن ... آری دلم خیلی برایت تنگ است ای مهربانم

(((عاشق كوچولو نظربده با تشكر از عشق شما فقط عشق تو ، آره !!!. )))

/ 0 نظر / 3 بازدید