عشق1

می خواستم اسمتو روی سینه ام خال کوبی کنم اما ترسیدم که صدای قلبم تورو اذیت کنه... اگرشيمي بودم با نام تو تركيب مي شدم اگرفيزيك بودم نام زيباي تو را تجزيه و تركيب مي كردم اگر رياضي بودم زواياي نام تو رااندازه گيري مي كردم اگر جغرافيا بودم محل آشناييمان را به تمام نقشه ها مشخص مي كردم اگر نقاشي بودم با نام تو غروب زندگيمو رسم مي كردم اگر ادبيات بودم با نام تو اشعارزندگيمو مي سرودم اگر تاريخ بودم زمان آشناييمان را درگوش عالميان مي خواندم اینم چند تا ضرب المثل باحال شاید خوشتون بیاد: ۱. مردگان بهترین مشاورانند. ۲.هیچکس به اندازه ی افکار خودمان ما را گول نمی زند. ۳.یگانه رازی که زن می تواند نگه دارد رازی است که نشنیده. ۴.رازت را اگر به کر بسپاری به سخن در می آد. ۵.انسان صد سال هم زندگی نمی کنه اما غصه ی هزار سال را می خورد. ۶.کسی که زیاد حرف می زنه یا زیاد می دونه یا زیاد دروغ می گه. ۷.زندگی مانند پیاز است هر لایه اش را که باز کنی گریه بیشتر می شود. ۸.پشه تنها کسی است که تمام گروههای خونی به او می خورد. ۹.اگر فکر می کنی که سخن از نقره است بدان که خاموشی از طلاست. ۱۰.خوشبختی همچون توپی است که هرگاه می ایستد به آن لگد می زنیم و هرگاه می رود به دنبال آن می دویم

/ 0 نظر / 5 بازدید