پسر بودن یعنی :

1-پسر بودن یعنی برو چند تا نون بخر 2-پسر بودن یعنی هی شماره دادن و هی منتظر زنگ بودن 3-پسر بودن یعنی بد و بیراه گفتن به دخترایی که تحویلشون نمی گیرن 4-پسر بودن یعنی کادو خریدن برا ... 5-پسر بودن یعنی جدیدا زیر ابرو برداشتن و پنکک زدن 6-پسر بودن یعنی تا کی مفت خوری می کنی 7-پسر بودن یعنی پس کی دفتر چه اماده به خدمت میگیری 8-پسر بودن یعنی به زور سیکل داشتن 9-پسر بودن یعنی بابا پس کی میری برام خاستگاری 10-پسر بودن یعنی مثل خر حمالی کردن 11-پسر بودن یعنی جوراباتو در بیار حالم به هم خورد 12-پسربودن یعنی چرا کار نمیکنی جون بکن دیگه 13-پسر بودن یعنی ببخشین ماشین و خونه هم دارین که... 14-پسر بودن یعنی نیا تو هم پاهاتو بشور هم جوراباتو، بو گندش همه جارو گرفت اینم برای این که همش مطالب من ضد دختر و تکراری نشه. حالا کیا خوششون اومد.

(((عاشق كوچولو نظربده با تشكر از عشق شما فقط عشق تو ، آره !!!. )))

/ 0 نظر / 3 بازدید