كی با كی ازدواج كنه بچه شون چی مشد؟؟؟!!!

اگه يه الاغ با يه زرافه ازدواج كنه بچه شون كلافه مشه!!! اگه يه آفتاب پرست با يه گربه ازدواج كنه بچه شون آفتابه مشه!!! اگه يه طوطی با يه سيمرغ ازدواج كنه بچه شون طوسی مشه!!! اگه يه داركوب با يه بلدرچين ازدواج كنه بچه شون دارچين مشه!!! اگه يه الغ با يه زرافه ازدواج كنه بچه شون كلافه مشه!!! اگه يه دكتر جك با يه خواننده شيلا ازدواج كنه بچه شون ..........چی ميشه نظربده تا وارد كنم؟؟؟!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید