سعيدكريمی

يکبار خواب ديدن تو به تمام عمر می ارزد . پس نگو نگو که روياءی دور از دسترس خوش نيست ، قبول ندارم ! گرچه به ظاهر جسم خسته است ولی دل دريايی است، تاب وتوانش بيش از اينهاست..... دوستت دارم و تاوانش هر چه باشد، باشد.... دوستت خواهم داشت بيش از ديروز باکی ندارم از هيچ کس و هر کس که تو را دارم عزيز

(((عاشق كوچولو نظربده با تشكر از عشق شما فقط عشق تو ، آره !!!. )))

/ 0 نظر / 3 بازدید