من مال تو ام

من دارم میرم بدون عشقم ای خدا مگه بدون عشق هم میشه زندگی کرد بدون همه اعضا خانواده مگه میشه زندگی کرداز خدا میپرسم من چیکار کردم که قسمتم باید این باشه این دنیا مگه برای آدم چی میمونه...؟ از خدا میپرسم مگه من ازت چی خواستم به جز یک نفر که باهاش باشم و براش بمیرم میخوام بمیرم بعضی وقتها فکر میکنم کاش به دنیا نمیومدم از خدا سئوال میکنم اگه یک روز تنها بودی بعد از مدتی یک نفر رو پیدا کردی که دوستش داری و عاشقشی امــا مجبوری ترکش کنی و بری چیکار میکنی کسی رو که برای بدست آوردنش اینقدر تلاش کردی که تا الآن حاضری جونت رو هم بدی خدایا ای خداوندا من همچین عشقی دیگه جا میتونم پیدا کنم که اصلا هم باشه من نمیخوام من چیکار کنم چطور میتونم ازش بپرسم که آیا منتظرم میمونه یا نه اما اگه میگفت آره من هم حرفی نداشتم ولی این رسمش هست که من اونو اسیر خودم کنم یادم میومد که به خودمو خدای خودم میگفتم من دیگه به غیر از اون دیگه کسیو نمیخوام اما من نامردم من دیگه به درد زندگی نمیخورم کاش میشد براش بمیرم تا باورش بشه چقدر عاشقش هستم اما تو خدا باور میکنی؟ مگه من چیکار کردم که نمیتونم عشقمو داشته باشم اما اگه یه روز برگردم ببینم که عشقم با یکی دیگه رفته چیکار کنــــم...؟ چی میشد اگه میشد من به عشقم چسبیده بودم نمیتونستم چون نمیخواستم جدا بشم کارم شده فقط گریه به خودم میگم خودمو لو بدم و نرم هی خدا خدا میکنم که من نرم خود همین خدا میدونه که چقدر تلاش کردم بهش برسم پس چرا اینطوری میکنه با من چرا؟؟؟ چیکارمیتونم بکنم چیکار کنم که برام بمونه...؟ چیکار کنم که مال من بشه...؟ کاش میتونستم روی ماهشو بوس کنم اما مگه شد که ببینمش وی این دنیای به این بزرگی من و اون کی میشه که همدیگرو باز ببینیم اگه ندیدیم چی...؟ ای خدا این فکرا داره دیوونم میکنه نکنه من برم برام گریه کنه...؟ نکنه فکر کنه من فراموشش کردم...؟ نکنه فکر کنه من به جز اون کسیو دارم...؟ نکنه فکر کنه همه چیزم براش تموم شده...؟ نکنه فکر کنه عاشقش دیگه نیستم...؟

/ 0 نظر / 3 بازدید