این شعار نیست!

این شعار نیست ، ولی ای عشق من باور کن که بدون تو حتی یک لحظه نیز نمیتوانم نفس بکشم و زندگی کنم.... ای عشق من زندگی بدون تو برایم هیچ مفهومی ندارد ، زندگی برایم بی تو دیگر به معنای زنده بودن نیست به معنای مرگ است... این حرفهایم احساسی نیست ، این کلام قلبی من است آری عزیزم بدون تو هرگز! بدون تو ، زندگی نیز بدون من است ، و دیگر هیچ نامی از من در این دنیا نیست عزیزم اینها شعار نیست ، اینها شعر و کلمات عاشقانه نیست! اینها همه یک حقیقت است... حقیقتی که سالها به آن اندیشیده ام تا به آن پی برده ام... با اینکه حقیقت تلخی است ، اما چاره ای جز باور آن نیست! باور کردنش سخت است ، اما امتحان آن مجانی است.... عزیزم بدون تو هرگز! هرگز راهی برای زنده ماندن نیست! تو نفس منی ، تو هوای بودن منی ، تو امید منی .... گر نفسی و هوایی در این دنیا برایم نباشد دیگر امیدی برای زندگی نیست! عزیزم این شعار نیست ، این تنها راهی است که برای زنده بودنم در این دنیا مانده است..... راهی که تو باشی ، عشق و محبت تو باشد که با هوای انها زنده بمانم.... راهی که تنها تو همسفر آن باشی ، و تا پایان جاده دستانت را از دستان من رها نکنی! با بودن تو زنده خواهم بود ، و با تو نیز از این دنیا خواهم رفت.... عزیزم این شعار عاشقی نیست ، این قصه و افسانه نیست ، این کلام حقیقت تلخ قلب عاشقم هست : بدون تو دیگر مجالی برای زندگی نیست!

(((عاشق كوچولو نظربده با تشكر از عشق شما فقط عشق تو ، آره !!!. )))

/ 0 نظر / 4 بازدید