همه چيز ميگذرد

همه چيز ميگذرد ....!!! اصلا دنيا محل گذر است .... گذر پامنار....گذر خان نايب ...گذر لوطی صالح ...... گذر پوست همانی که گذرش به دباغ خونه می افتههمه چيز ميگذرد ..... !!! اما بعضی چيزا هست که حتی گذر سالها هم نمی تونه کمرنگشون کنه .. رد بعضی چيزا تا هميشه روی دل ادم ميمونه .... بعضی چيزا هست ...بعضی ادما هستن ....بعضی خاطره ها هست که هنوزم وقتی به گذشته بر می گردی درست به روشنی روز اول جلوی چشمات نقش می بنده .... **** همه چيز ميگذرد ....اصلا دنيا محل گذر است ....گذر پامنار ....گذر خان نايب ....گذر .... گذر زندگی .... **** کاش هنوز بچه بودم ....بچه که بودم عيدا رو خيلی دوست داشتم ... بوی بهار ...ماهيهای قرمز کوچولو که توی تنگ ابی بلور اينور اونور ميرفتن ...سبزه های مادربزرگ ...عيدی .....خونه مادربزرگ وکوچه باريکی که يه جوی پر اب از وسطش می گذشت و اون درخت کاج قديمی سر کوچه که تا می تونستن روش يادگاری کنده بودن..... همه چيز ميگذرد ....اصلا دنيا محل گذر است .... گذر پامنار ....گذر خان نايب ....گذر .... گذر زندگی .... ادم تا وقتی بچه است عجله داره بزرگ شه ...تند قد بکشه ....همه چيز و تجربه کنه ...به همه جا سرک بکشه .....خدايا ....اما اين چه رازيه که انسان زمانی که بزرگ ميشه دوباره ارزو می کنه حتی برای چند لحظه به کودکيش برگرده کاش هنوز کودک بودم .... کاش هنوز کوچک بودم .... ان روزها همه چيز قشنگ بود ...زندگی با همه غمهايش شيرين بود و دنيا با همه کوچکيش بزرگ بود انقدر که فکر می کردم اگر تا اخر عمرم هم بدوم باز به تهش نمی رسم .... ان روزها روی ابرها راه ميرفتم ...روی مه غليظی از نور ....ان روزها نميدانستم از اين خوابگردی از اين اغمای شيرين چه زود بايد بيدار شم **** دلم ميخواهد برايت بگويم از روزها که پاکشان امدند و سياهی شب را باخود بردند از هفته ها که دوان دوان ماه شدند و ماهها که با شتاب خودشان را به ته هر سال وصل کردند .... اصلا انگار که همه هستی بی قرار رفتن است .... **** همه چيز ميگذرد ....!!! همه چيز اما رد بعضی چيزها تا ابد ...روی دل ادم ميمونه .... در گذر گاه زمان خيمه شب بای دهر باهمه تلخی وشيرينی خود ميگذرد عشق ها ميميرند ...رنگ ها رنگ دگر می گيرند وفقط خاطره هاست که چه شيرين وچه تلخ دست ناخورده به جا می ماند

/ 1 نظر / 3 بازدید
عشق خدائی

باز هم سلامی دوباره برای شما که افکار خوب وزیبایتان انسان را به فکر برای خوب بودن تشویق میکند و از اندیشه و گفته های و ادبیی وآرام بخشتون استفاده کردم چه زیبا در خصوص مطلب ...... بهترین راه خواندن نماز عشق است ! گفتی که سر شار از خوبیهای صداقت عشق و معرفت و سختی های عشق درونی شما بود و از اینکه عشق به زندگی و عشق به خدای مهربان را در دل نوشته های خوبتون یافتم و برداشت کردم باز هم به دیدار شما میآیم اگر مطلب خوبی را برای وب قشنگ و خوبت یافتی من را خبر کن تا نظر عشق خدائیم را برای شما دوست خوبیهای مجازیم بنویسم انشاا.. که سر شار از عشق محبت باشی منتظر شما و نوشته ای قشنگتون در کلبه وب عشق خدائی هستم به امید دیداری دوباره http://mother20.blogfa.com http://www.mother20.persianblog.ir eshghekhodayi ميلاد فرخنده جواد الائمه، حضرت امام محمد تقي (ع) مبارک باد شادی را برای شما دوست خدائیم آرزو میکنم