مادر،عشق مادر

الفبای زندگی ، الفبای عاشقی و الفبای درک مفاهیم و دلهره های زندگی مادر ، تنها عشق دوران شکوفایی و دوان شروع رندگانی هستی بخش عشق از دوران کودکی ، از دوران آشفتگی ، در وجود یک عاشق دوران کودکانیم ، دوران الفبای زندگانیم و دوران سختی راههای پر فراز و نشیب عاشقیم را می تواند در خود به تصویر بکشد! تنها او می تواند آن دوران ، و آن شور و شوق زندگانیم را برایم نقل کند عشق مادر برایم سرپناهی فراتر از عشق هستی است ! مادرم ، دومین آفریننده و خالق شکوفایی و زندگانیم دوستت دارم مادر ، دوستت دارم زمانی که چشمهایم ، قدم هایم ، و وجود پر آوازه و پر از دلهره ام را در این روزگار بی کسی نهادم ، تنها تو بودی و عشق پاک تو ! تو بودی تنهاترین من زمانی که اشک می ریختم ...! تو بودی آن همدم ، آن سر پناه ، آن مرهم ،‌ و آن دست های پر مهر و محببت که اشک هایم را از گونه های خیسم ، در آن دوران و در آن جایگاه از هستی ام ، پاک پاک می کردی .! تو بودی و عشق پاکت ... تو بودی که برایم داستان عاشقی لیلی و مجنون را تعریف می کردی برایم از زندگی ، از فراز و نشیب های آن و از سختی راههای پر پیچ و خم آن می گفتی مادرم ، برایم عزیزترین و همرازترین و عاشقترین ، نسبت به قلب پر احساسم ! مادر ، ای درخشان ترین ستاره در آسمانهای آبی عشق ، ای مرهم و هستی تمام نبودن های من !! ای که برایم مثل گلی سپید می مانی که در بیابان های خشک و عطش زده روییده ای و جوانه زده ای دوستت دارم این قلب پر احساسم برای تو است ، برای وجود پاکت و برای عشق ابدی و جاوادانه تو است

(((عاشق كوچولو نظربده با تشكر از عشق شما فقط عشق تو ، آره !!!. )))

/ 0 نظر / 3 بازدید