سفرت به خیر

سفرت به خیر برو گر شکستی دلم رو به سورز صدا آرزوم اینه بمیرم برات..... بمیرم برات خنجر برام بیارین خنجر برام بیارین من از تبار دردم غمریه بی طلوعم مقل غروبی سردم از شب به شب رسیدم از آینه ها به غربت آی آدمای سر خوش جای برای من هست؟؟؟ از شب به شب رسیدم از آینه ها به غربت آی آدمای سر خوش جای برای من هست؟؟؟

/ 0 نظر / 4 بازدید